Çərəz siyasəti

xbet-az.top (məhz sayt) ziyarətçilərinin əmanətlərini ciddi şəkildə qəbul edir və bu siyasət, bizim veb saytamızda əldə etdiyimiz məlumatların necə istifadə edildiyini və qorunduğunu aşkar etmək üçün burada qeyd olunmuşdur. Bu siyasət dəyişdirilə bilər və bu səhifəni düzəldərək ən son siyasət mətnini təqdim edəcəyik.

Açıqlama

Cookielər yəni naviqasiya məlumatları, masaüstü şəbəkələr, IP ünvanlarının izlənməsi və kateqoriya məlumatları kimi məlumat cütünü, tez-tez göründükləri veb səhifələr tərəfindən yerləşdirilir və bütün brauzerlər tərəfindən qəbul edilir.

xbet-az.top, sizin internet bərpa edə biləcəyiniz cookie'ləri və brauzer parametrlərinizi (məsələn, İstifadəçi Agenti) yığa bilir.

  • Mükəmməl zəhmət çəkməyən xüsusi məlumatlar çin hər hansı bir cookie-ləri tələb etmədiyimizə diqqət edin.
  • Cookie'lərin istifadəsini imtina etmək üçün, şərhde qeyd olunan bəzi konkret brauzer parametrlərini dəyişidə bilərsiniz.
  • Hesab etmək lazımdırsa, cookie'lərdən qəbul etmək, həmin cookie-ləri açmaq və ya həll etmək üçün çıxış nöqtələrindən birini seçə bilərsiniz.

Cookielərin İstifadəsi

xbet-az.top, sizə veb səhifələrimizi təqdim etmək, veb səhifələrimizi işlədirmək, məlumatları yad sqnaylamak, mənzillərimizə xidmət göstərmək və bizim veb saytımızın təkmilləşdirilməsi üçün sizinlə olan müqavimətimizə cavab vermək üçün cookie'ler istifadə edir.

Yayımlanan mətnin əsasında biz sizi məlumatlarınız üçün necə istifadə etdiyimiz və Partiyalar üçün necə istifadə edilməsinə dair detallara keçəcik.

sizə yatırdığımız mükəmməl məqamlara diqqət edə bilərsiniz:

Məlumatları necə istifadə edirik

xbet-az.top, ziyarətçilərə öz saytlarını təmin etmək üçün xidmətlərin sadələşdirilməsi üçün cookie'lər istifadə edir.

  • Ziyarət edənlər üçün məqsədimiz veb saytamızda ziyarətçilərə istifadəsi rahat təmin etməkdir.
  • Məlumatları toplamaq üçün məqsədimiz, bizim veb saytımıza gələn ziyarətçilərin nə qədər köməkçi olduğunu və preferanslarını nəzərə alaraq saytlarımızı necə təkmilləşdirə biləcəyimizi dərk etməkdir.

Cookie'lər Qorunması

xbet-az.top, təhlükəsizlik məqsədilə cookie'ləri saxlamaq üçün müxtəlif tədbirlər gözləyir və ciddi şəkildə qoruyur. Cookie şəklində layihə verilən məlumatlar qorunur və üçüncü tərəflərlə paylaşılmır.

Cookielər haqqında əlavə məlumat almaq və habelə bu siyasətə toxunmaq üçün [email protected] ünvanına öz müraciətlərinizi başa vurun.